znak wolnomularski
an official seal of Galileo Galilei Masonic Lodge
polish versionenglish versionspanish version

Loża

galileusz

Na W:. Bydgoszczy

Wielki Wschód Polski

Wielki Wschód Polski Pieczęć ZakonuWielki Wschód Polski jest stowarzyszeniem wolnomularskim nurtu liberalnego (niedogmatycznego, zwanego też "modernistycznym" lub racjonalistycznym i wywodzącym się z Wielkiego Wschodu Francji) o charakterze mieszanym (inicjuje zarówno mężczyzn, jak i kobiety). Obok Wielkiej Loży Narodowej Polski (WLNP) i Droit Humain (DH), jest to jedna z trzech najważniejszych polskich obediencji masońskich. Wielki Wschód Polski opiera się na Rycie (obrządku) Francuskim, Szkockim Rektyfikowanym oraz Szkockim Dawnym i Uznanym.

Charakterystyka Wielkiego Wschodu Polski

Stowarzyszenie określa się jako filantropijne, filozoficzne i postępowe. Zasady, którymi się rządzi to: wzajemna tolerancja, poszanowanie innych i samego siebie oraz absolutna wolność sumienia. Dewizą WWP jest Wolność, Równość i Braterstwo.

Sam Wielki Wschód Polski określa się mianem Suwerennej Potęgi Symbolicznej. WWP jest także członkiem SIMPA czyli Międzynarodowego Sekretariatu Masońskich Organizacji Adogmatycznych, zrzeszającego wolnomularskie organizacje adogmatyczne z całego świat, a także AACEE (Stowarzyszenia Obediencji Adogmatycznych Europy Środkowo-Wschodniej). Jest także powiązany licznymi traktatami o przyjaźni i wzajemnym uznawaniu z wieloma ruchami masońskimi na całym świecie.

Cele Wielkiego Wschodu Polski

Celami WWP są:

  1. Poszukiwanie prawdy.
  2. Pogłębianie moralności.
  3. Stosowanie solidarności międzyludzkiej będącej doktryną moralną Wolnomularstwa.
  4. Praca nad poprawą sytuacji materialnej i moralnej oraz nad doskonaleniem umysłowym i społecznym ludzkości.
  5. Rozszerzanie na wszystkich członków ludzkości więzów braterskich łączących wolnomularzy na całym świecie; także krzewienie tej idei przykładem, w mowie i na piśmie.
  6. Pomaganie, oświecanie i ochranianie innych wolnomularzy, nawet z narażeniem życia, a także obrona ich przed niesprawiedliwością.
  7. Nauczanie szacunku dla pracy zarówno fizycznej jak i umysłowej.
  8. Propagowanie wśród swych członków zasad pomagania słabym, sprawiedliwości względem wszystkich, oddania Rodzinie, Ojczyźnie i Ludzkości oraz zachowania godności w stosunku do samego siebie.
  9. Obrona ideału i Instytucji Świeckich, które są wyrazem zasad rozumu, tolerancji i braterstwa.
Wielki Wschód Polski jako organizacja nie zajmuje się polityką i nie zajmuje stanowiska w sprawach politycznych. Masoni, członkowie Wielkiego Wschodu, co do zasady nie powinni zajmować się aktywnością polityczną, a jeśli czują taką potrzebę, powinni zawieszać swoją działalność wolnomularską. Warunkiem koniecznym do przystąpienia do masonerii w obediencji Wielkiego Wschodu jest niekaralność kandydata. Informacja o innych wymogach i odpowiedzi na pytania "jak zostać masonem" można znaleźć na stronie dotyczącej procedury aplikacji.

Struktura organizacyjna Wielkiego Wschodu Polski

W ramach Wielkiego Wschodu Polski działają następujące loże i trójkąty:

W ramach WWP istnieje także blisko współpracujący trójkąt rytu Memphis-Misraim.

Zasady prawne stowarzyszenia wolnomularskiego WWP